Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

5) „Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu ul. Północna 15 – w ramach zadania pn. Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych”.

Krótki opis projektu:

Projekt zrealizowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) oraz środków własnych Powiatu Myśliborskiego.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie zagospodarowania części terenu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Inwestycja swoim zakresem obejmowała: wykonanie kanalizacji, utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych oraz wykonanie nasadzeń.

Całkowita wartość wydatków: 607.828,20 zł

Wartość dofinansowania z RFIL: 466.809,00 zł

Wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 141.019,20 zł

Termin realizacji zadania: 07.01.2021 r.- 09.09.2021 r

tablica informacyjna

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego