Budowa chodnika w miejscowości Więcław w ciągu drogi powiatowej nr 2128Z

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

6) „Budowa chodnika w miejscowości Więcław w ciągu drogi powiatowej nr 2128Z”.

Krótki opis projektu:

Zadanie swoim zakresem obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w m. Więcław w ciągu drogi powiatowej nr 2128Z na długości 479 m, szerokości
1,5 m.             

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 226.120,38 zł    

Wartość dofinansowania z RFIL: 170.000,00 zł     

Wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 56.120,38 zł

Termin realizacji zadania: 22.11.2021 r.- 31.03.2022 r    

  

Tablica informacyjna

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego

Galeria zdjęć