„Modernizacja chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2136Z w miejscowościach Boleszkowice i Wysoka oraz drogi powiatowej nr 2144Z w miejscowości Gudzisz”.

Zdjęcie Polskiej flagi i godła

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

11. „Modernizacja chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2136Z w miejscowościach Boleszkowice i Wysoka oraz drogi powiatowej nr 2144Z w miejscowości Gudzisz”.

Krótki opis projektu: Projekt realizowany przez Gminę Boleszkowice na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Myśliborskim. Zadanie realizowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, swoim zakresem obejmuje: modernizację chodników w miejscowości Boleszkowice na odcinku ok. 120 m, w miejscowości Wysoka na odcinku długości ok. 95 m i w miejscowości Gudzisz na odcinku ok. 285 m.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 349 997,76 zł

Wartość dofinansowania z RFIL: 349 997,76 zł  

Termin realizacji zadania: 21.03.2022 rok - 22.09.2022 rok

 

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego

Galeria zdjęć