Modernizacja drogi powiatowej nr 2155Z na odcinku granica powiatu -Żydowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

3) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2155Z na odcinku granica powiatu- Żydowo”.

Krótki opis projektu:

Projekt zrealizowany przez Powiat Myśliborski w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych polegał na modernizacji drogi powiatowej nr 2155Z na odcinku Żydowo- granica powiatu na długości 0,94 km. Zakres robót obejmował m.in.: wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o długości 0,41 km i istniejącej nawierzchni brukowej o długości 0,53 km mieszanką mineralno- asfaltową oraz ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych:   635.900,42 zł  

Wartość dofinansowania z RFIL:    635.900,42 zł

Termin realizacji zadania:    13.12.2021 r.- 27.12.2021 r.

Tablica informacyjna.

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego