Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z na odcinku Sumiak- Karsko

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

1) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z na odcinku Sumiak-Karsko".

Krótki opis projektu:

Projekt zrealizowany został przez Powiat Myśliborski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny został częściowo sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) oraz ze środków  Gminy Nowogródek Pomorski. Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z Sumiak- Karsko na odcinku 3,255 km. Inwestycja swoim zakresem obejmowała: poszerzenie istniejącej jezdni (powstały dwa pasy ruchu- każdy o szerokości 3 m), przebudowę dwóch skrzyżowań z drogami publicznymi, wykonanie poboczy po obu stronach jezdni, wykonanie zatoki autobusowej, budowę zjazdów z działek sąsiadujących z drogą.

Całkowita szacowana wartość wydatków kwalifikowalnych:        3.151.867,87 zł

Wartość dofinansowania z RFRD:  1.538.411,88 zł

Wartość dofinansowania z RFIL: 286.205,99 zł

Dotacja z Gminy Nowogródek Pomorski:                           1.327.250,00 zł

Tablica informacyjna.

 

Termin realizacji zadania: 08.12.2020 r.- 16.06.2021 r.

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego

Galeria zdjęć