Flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

4) „Budowa chodnika w miejscowości Warnice”.

Krótki opis projektu:

Projekt zrealizowany przez Powiat Myśliborski w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wkład własny do projektu został częściowo sfinansowany w ramach dotacji przekazanej przez Gminę Dębno. Inwestycja swoim zakresem obejmowała wykonanie chodnika w miejscowości Warnice w ciągu drogi powiatowej nr 1384Z i 2146Z na długości 654 m.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 296.522,04 zł   

Wartość dofinansowania z RFIL: 185.000,00 zł              

Wkład własny Gminy Dębno: 70.000,00 zł   

Wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 41.522,04 zł

Termin realizacji zadania:    15.10.2021 r.- 17.12.2021 r.

Tablica informacyjna z kwota dofinansowania
Tablica informacyjna

 

Zdjęcie poglądowe nowego chodnika z kostki brukowej

nowy chodnik

dalsza część chodnika

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego