Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko-odcinek A

Flaga Polski, godło Poslki

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

 

„Budowa ścieżki pieszo- rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko- odcinek A”.

Krótki opis projektu:

W ramach prowadzonych robót istniejący ciąg chodnikowy na długości ok. 250 m zostanie przebudowany na pełnowymiarową drogę dla pieszych i rowerów. Dodatkowo przebudowane zostaną istniejące zjazdy do nieruchomości oraz skrzyżowania z drogami gminnymi.

 

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 483.910,50 zł

Wartość dofinansowania z RFIL: 34.100,00 zł   

Wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 449.810,50 zł

Termin realizacji zadania: 08.02.2023 r.-16.10.2023 r.

zdjęcie tablicy informacyjnej z dofinansowania