Godło i Flaga Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

7) „Budowa chodnika w miejscowości Różańsko”.

Krótki opis projektu:

Zadanie swoim zakresem obejmowało budowę chodnika o szerokości 1,5 m w miejscowości Różańsko na długości 275 m.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych:                          148.510,65 zł

Wartość dofinansowania z RFIL:                                                    48.510,65 zł   

Dotacja z Gminy Dębno:                                                                  100.000,00 zł

Termin realizacji zadania:                                                               06.12.2021 r.- 11.04.2022 r.

baner informacyjny z przyznaną kwotą zrządowego funduszu inwestycji lokalnych

Tablica informacyjna

Zdjęcie nowego chodnika z kostki brukowej

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego