Budowa podjazdu oraz dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Zespołu szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu - 2024 r.

Flaga Polski oraz Godło Polski

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych

 

Budowa podjazdu oraz dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Zespołu szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu.”

 

Krótki opis projektu: Projekt planowany do realizacji w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. W ramach zadania planuje się: 

  1. budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych, do budynku ZS im. Noblistów Polskich w Myśliborzu:
  2. dostosowanie łazienki na parterze budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 

Całkowita szacunkowa wartość wydatków kwalifikowalnych:      172.947,95 zł

Wartość dofinansowania z PFRON:                                                  95.121,37 zł

Wkład własny Powiatu Myśliborskiego:                                           77.826,58 zł

Termin realizacji zadania:                                                                  2024 r.

 

Inne strony w dziale