Przystosowanie schodów wejściowych do budynku wraz z budową podjazdu na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Myśliborzu

Flaga i gidło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

logo Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

 

 

„Likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania się poprzez przystosowanie schodów wejściowych do budynku wraz z budową podjazdu na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Myśliborzu”.

Krótki opis projektu: Projekt będzie realizowany w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Zadanie polega na dostosowaniu wejścia do budynku szkoły Podstawowej nr 3 w Myśliborzu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę dojścia do budynku oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Wartość dofinansowania z PFRON: 89.086,16 zł

Termin realizacji zadania: 2023 r.