Przystosowanie schodów wejściowych do budynku wraz z budową podjazdu na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Myśliborzu - 2023 r.

Flaga i gidło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

logo Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

 

 

„Likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania się poprzez przystosowanie schodów wejściowych do budynku wraz z budową podjazdu na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Myśliborzu”.

Krótki opis projektu: Projekt był realizowany w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Zadanie polegało na dostosowaniu wejścia do budynku szkoły Podstawowej nr 3 w Myśliborzu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę dojścia do budynku oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 135.300,00 zł

Wartość dofinansowania z PFRON: 74.415,00 zł

Wkład własny Gminy Myślibórz: 60.885,00 zł

Termin realizacji zadania: 07.09.2023 r.-13.11.2023 r.

 

 

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego

Inne strony w dziale