Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych - RPOT i DPS

Flaga i Godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osó Niepełnosprawnych

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Projekt swoim zakresem obejmował:

  • zakup wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w celu utworzenia sali doświadczania świata- terapia snoezelen. Sala ta służy nie tylko jako pomieszczenie do relaksu i wypoczynku, ale również do wspierania percepcji, nauki technik relaksacyjnych, sesji psychoterapeutycznych, ćwiczeń ruchowych, terapii;
  • zakup elektrycznych łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu;
  • zakup sali zabaw do Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej w Dębnie. Realizacja projektu pozytywnie wpłynęła na rozwijanie u dzieci motoryki małej i dużej, rozwijanie orientacji przestrzennej, niwelowanie deficytów równowagi, naukę harmonijnych interakcji rówieśniczych.

Projekt zrealizowany w ramach przyznanej przez PFRON pomocy finansowej- Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych:                  99.933,00 zł    

Wartość dofinansowania z PFRON:                                                 99.933,00 zł      

kolorowe zdjęcie placu zabaw z kulkami wewnątrz budynku

Sala zabaw RPOT w Dębnie.

Zdjęcie pokoju światła, który posiada jane wykończenia w szarości i bieli    pokój światła skórzany narożnik w kształcie litery C po środku lampa z wysokim błękitnym światłem

Sala doświadczenia świata w DPS w Myśliborzu.

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego

Inne strony w dziale