Budowa pochylni i dojścia do budynku w SP w Nawrocku - 2021 r.

Flaga i Godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania i komunikowania poprzez budowę pochylni i dojścia do budynku, zapewniających osobom niepełnosprawnym dostęp do Szkoły Podstawowej w Nawrocku”.

Krótki opis projektu:

Celem projektu była likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania się i komunikowania poprzez budowę pochylni i dojścia do budynku Szkoły Podstawowej w Nawrocku. Pochylnia umożliwia osobom niepełnosprawnym dostęp do szkoły bez nadmiernego wysiłku i konieczności wnoszenia wózka inwalidzkiego przez osoby trzecie.

Projekt zrealizowany przez Gminę Myślibórz w 2021 r. w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Powiat Myśliborski, ponieważ wnioskodawcą mogła być jedynie jednostka samorządu terytorialnego szczebla powiatowego.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 39.913,50 zł    

Wartość dofinansowania z PFRON: 21.477,78 zł    

Wkład własny Gminy Myślibórz: 18.435,72 zł

Termin realizacji zadania:  29.06.2021 r.- 27.08.2021 r.

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego

Inne strony w dziale