Ułożenie wykładziny antypoślizgowej w SP w Kierzkowie - 2021 r.

Flaga i Gogło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

PFRON

 

„Likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się w Szkole Podstawowej w Kierzkowie”.

Krótki opis projektu:

Celem projektu była likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych, ułatwiającej osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się po Szkole Podstawowej w Kierzkowie. Likwidacja barier architektonicznych w budynku szkoły polegała na stworzeniu właściwych warunków dla osób niepełnosprawnych, tak aby zapewnić im swobodę ruchu oraz bezpieczne poruszanie się.

Projekt zrealizowany przez Gminę Myślibórz w 2021 r. w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Powiat Myśliborski, ponieważ wnioskodawcą mogła być jedynie jednostka samorządu terytorialnego szczebla powiatowego.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych:                               6.949,50 zł      

Wartość dofinansowania z PFRON: 3.245,00 zł                  

Wkład własny Gminy Myślibórz: 3.704,50 zł                  

Termin realizacji zadania: 01.07.2021 r.- 27.08.2021 r.            

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego                         

Inne strony w dziale