Budowa chodnika prowadzącego do budynku - SP w Nawrocku - 2022 r.

Flaga oraz godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Likwidacja barier architektonicznych utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Nawrocku poprzez dostosowanie chodnika prowadzącego do budynku”.

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania się i komunikowania poprzez budowę dojazdu- chodnika dla osób niepełnosprawnych na terenie Szkoły Podstawowej w Nawrocku.

Projekt będzie realizowany przez Gminę Myślibórz w 2022 r. w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Powiat Myśliborski, ponieważ wnioskodawcą mogła być jedynie jednostka samorządu terytorialnego szczebla powiatowego.

Wartość dofinansowania z PFRON: 29.034,48 zł                

Termin realizacji zadania: termin rozpoczęcia: 27.07.2022r. - termin zakończenia: 27.09.2022r.

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego

Galeria zdjęć

Inne strony w dziale