Budowa chodnika prowadzącego do budynku - SP w Nawrocku

Flaga oraz godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Likwidacja barier architektonicznych utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej w Nawrocku poprzez dostosowanie chodnika prowadzącego do budynku”.

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania się i komunikowania poprzez budowę dojazdu- chodnika dla osób niepełnosprawnych na terenie Szkoły Podstawowej w Nawrocku.

Projekt będzie realizowany przez Gminę Myślibórz w 2022 r. w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Powiat Myśliborski, ponieważ wnioskodawcą mogła być jedynie jednostka samorządu terytorialnego szczebla powiatowego.

Wartość dofinansowania z PFRON: 29.034,48 zł                

Termin realizacji zadania: termin rozpoczęcia: 27.07.2022r. - termin zakończenia: 27.09.2022r.

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego

Galeria zdjęć