Flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych podopiecznych przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo- Terapeutycznej w Dębnie”.

Krótki opis projektu:

Celem projektu był zakup busa do przewozu niepełnosprawnych podopiecznych przebywających w RPOT w Dębnie. Wygodne, funkcjonalne i nowoczesne auto jest niezbędnym wyposażeniem Placówki, do udzielania właściwej pomocy szczególnie poszkodowanym przez los niepełnosprawnym dzieciom. Projekt zrealizowany został w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 165.379,65 zł              

Wartość dofinansowania z PFRON: 80.000,00 zł               

Wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 85.379,65 zł

Termin realizacji zadania: 14.01.2022 r.- 30.06.2022 r.

 

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego

Galeria zdjęć

Inne strony w dziale