Ułożenie wykładziny antypoślizgowej w SP2 w Myśliborzu - 2022 r.

Flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Myśliborzu”.

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową oraz zakup i ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Myśliborzu.

Projekt będzie realizowany przez Gminę Myślibórz w 2022 r. w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Powiat Myśliborski, ponieważ wnioskodawcą mogła być jedynie jednostka samorządu terytorialnego szczebla powiatowego.

Wartość dofinansowania z PFRON:  45.607,87 zł                

Termin realizacji zadania: termin rozpoczęcia: 01.07.2022r. - termin zakończenia: 19.08.2022r.

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego

Galeria zdjęć

Inne strony w dziale