Ułożenie wykładzin antypoślizgowych w ciągach komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Myśliborzu - 2023 r.

Flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

„Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Myśliborzu poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych”.

Krótki opis projektu: Projekt był realizowany w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Celem projektu była likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania się osób niepełnosprawnych poprzez ułożenie wykładzin antypoślizgowych w ciągach komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Myśliborzu.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 59.442,21 zł

Wartość dofinansowania z PFRON: 32.693,22 zł

Wkład własny Gminy Myślibórz: 26.748,99 zł

Termin realizacji zadania: 30.06.2023 r.- 08.09.2023 r.

 

    

 

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego

 

 

Inne strony w dziale