Oznakowanie ciągów komunikacyjnych w SP nr 2 w Myśliborzu - 2021 r.

Flaga i Godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych

 

„Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Myśliborzu poprzez oznakowanie ciągów komunikacyjnych różnym kolorem lub fakturą- montaż krawędzi antypoślizgowych na schody”.

Krótki opis projektu:

Projekt swoim zakresem obejmował oznakowanie ciągów komunikacyjnych różnym kolorem i fakturą poprzez montaż krawędzi antypoślizgowych na schody. Antypoślizgowe nakładki na schody zdecydowanie zmniejszyły ryzyko poślizgnięcia i upadku w budynku SP nr 2 w Myśliborzu.

Projekt zrealizowany przez Gminę Myślibórz w 2021 r. w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Powiat Myśliborski, ponieważ wnioskodawcą mogła być jedynie jednostka samorządu terytorialnego szczebla powiatowego.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych:                               34.993,50 zł

Wartość dofinansowania z PFRON:                                                  17.029,89 zł

Wkład własny Gminy Myślibórz:                                                       17.963,61 zł

Termin realizacji zadania: 29.06.2021 r.- 10.08.2021 r.

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego

Inne strony w dziale