Flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1) „Budowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy, poszerzenie otworów drzwiowych i montaż nowych drzwi oraz wykonanie drogi dojazdowej
z miejscami postojowymi przy budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej przy ul. Mickiewicza 30B, 74-400 Dębno”.

Krótki opis projektu:

Zadanie swoim zakresem obejmowało:

  • Budowę szybu dźwigu osobowego wraz z dostawą i montażem windy osobowej,
  • Poszerzenie 4 otworów drzwiowych z 80 cm do 90 cm i montaż 4 nowych skrzydeł drzwiowych
    na poziomie piwnicy w budynku RPOT w Dębnie,
  • Wykonanie drogi dojazdowej do nowo projektowanej windy wraz z wykonaniem
    miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych:                               610.709,05 zł

Wartość dofinansowania z PFRON:                                                  264.996,24 zł

Wkład własny Powiatu Myśliborskiego:                                            345.712,81 zł

Termin realizacji zadania:                                                                 12.08.2020 r.- 07.12.2020 r.

         

 

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego

Galeria zdjęć

Inne strony w dziale