Likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania się i komunikowania w Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu- 2023 r.

Flafa Polski, Herb Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Herb Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

„Likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania się i komunikowania w Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu”.

Krótki opis projektu: Projekt będzie zrealizowany w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Celem projektu była likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania się osób niepełnosprawnych poprzez ułożenie wykładzin antypoślizgowych w ciągach komunikacyjnych w Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu.

 

Całkowita wartość projektu: 185.276,77 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowanych: 179.703,02 zł.

Wartość dofinansowania z PFRON: 90.626,23 zł

Wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 94.650,54 zł

Termin realizacji zadania: 26.07.2023 r.- 25.08.2023 r.

 

 

Inne strony w dziale