Likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania się i komunikowania w Zespole Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie- 2023 r.

Flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

„Likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania się i komunikowania w Zespole Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie”.

Krótki opis projektu: Projekt zrealizowany w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Celem projektu była adaptacja dwóch toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.

 

Całkowita wartość projektu: 100.860,00 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowanych: 98.400,00 zł.

Wartość dofinansowania z PFRON: 36.383,49 zł

Wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 64.476,51 zł

Termin realizacji zadania: 03.07.2023 r.- 17.08.2023 r.

 

Inne strony w dziale