Ułożenie wykładziny antypoślizgowej w SP nr 3 w Myśliborzu - 2021 r.

Flaga i Gosło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych

„Likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Myśliborzu”.

Krótki opis projektu:

Celem projektu była likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Myśliborzu poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych.

Projekt zrealizowany przez Gminę Myślibórz w 2021 r. w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Powiat Myśliborski, ponieważ wnioskodawcą mogła być jedynie jednostka samorządu terytorialnego szczebla powiatowego.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych:                               49.198,77 zł

Wartość dofinansowania z PFRON: 25.850,00 zł

Wkład własny Gminy Myślibórz: 23.348,77 zł

Termin realizacji zadania: 01.07.2021 r.- 27.08.2021 r.

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego

Inne strony w dziale