Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych – podopiecznych Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie - 2024 r.

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

„Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych – podopiecznych Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie”.

Krótki opis projektu: Projekt będzie realizowany w ramach obszaru D ”Programu wyrównywania różnic między  regionami III”.

Celem projektu będzie zakup busa z zabudową dla osób niepełnosprawnych (winda) do przewozu podopiecznych przebywających w RPOT w Dębnie. Wygodne, funkcjonalne i nowoczesne auto jest niezbędnym wyposażeniem Placówki. Będzie wykorzystane do udzielania właściwej pomocy szczególnie poszkodowanym przez los niepełnosprawnym dzieciom.

Całkowita szacunkowa wartość projektu: 259.407,00 zł

Wartość dofinansowania z PFRON: 135.000,00 zł  

Wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 124.407,00 zł

Termin realizacji zadania: 2024 r.

 

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Myśliborskiego

 

Inne strony w dziale