Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Myśliborzu - 2021 r.

Flaga i gogło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

logo Państwowego Finduszu Rehabilitcji Osób Niepełnosprawnych

„Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu”.

Krótki opis projektu:

Projekt zrealizowany w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Celem projektu był zakup samochodu osobowego typu „Bus”, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim. Bus jest wyposażony w windę hydrauliczną, umożliwiającą wprowadzenie wózka z tyłu do pojazdu oraz w wysuwany stopień ułatwiający wsiadanie osobom niepełnosprawnym.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych:                               179.700,00

Wartość dofinansowania z PFRON:                                                  90.000,00 zł

Wkład własny Powiatu Myśliborskiego:                                            89.700,00 zł

Termin realizacji zadania:                                                                 31.05.2021 r.- 30.08.2021 r.   

osoby stojące wokół nowego brązowgo samochodu

Centrum Usług Współnych
Powiatu Myśliborskiego

Inne strony w dziale